Hafðu samband

Nafn
Netfang
Skilaboð
 

Fulbright stofnunin kallar á hverju hausti eftir umsóknum um Fulbright námsstyrki fyrir íslenska námsmenn sem ætla sér að hefja master- eða doktorsnám í Bandaríkjunum skólaárið þar á eftir.

Í boði eru almennir Fulbright styrkir að upphæð 20.000 USD fyrir mastersnám sem tekur um tvö ár eða doktorsnám, en 10.000 USD fyrir LL.M. nám og annað styttra mastersnám eða Fulbright ferðastyrkir að upphæð 100.000 ISK sem fylgja í sumum tilfellum öðrum styrkjum sem stofnunin hefur umsjón með.

Sjá jafnframt aðra styrki til framhaldsnáms sem Fulbright stofnunin hefur umsjón með undir flipanum til vinstri „Styrkir á vegum samstarfsaðila“. 

Umsóknarfrestur fyrir skólaárið 2019-2020 er til 14. október 2018.

 

Umsóknarferli og leiðbeiningar

Hér fyrir neðan má finna einfaldar leiðbeiningar, en ítarlegar leiðbeiningar og eyðublöð má finna á tenglinum hér til hægri. Undir „Student Applications“ veljið „Country Specific Online Application Instructions“ og svo „Iceland“. Mikilvægt er að umsækjendur lesi þessar upplýsingar mjög vandlega og styðjist við þær við gerð umsóknar. Ef spurningar vakna má hafa samband við ráðgjafa Fulbright stofnunarinnar.

Nauðsynlegt er að umsókn sé unnin og henni skilað í rafræna kerfinu (official online application for Foreign Fulbright Program). Þegar notandi skráir sig í fyrsta sinn þarf að gefa upp netfang, sem kerfið notar til að senda nauðsynlegar upplýsingar til umsækjanda. Mikilvægt er að lesa vel leiðbeiningar um hvernig fylla á út umsóknina og hvernig á að senda meðmælendum tengla til þess að þeir geti skilað meðmælum á viðeigandi hátt.

Athugið, að aðeins þeir sem hljóta styrk þurfa að skila læknaskýrslu "Medical History and Examination Form". Vinsamlegast skilið henni ekki með umsókninni.

Umsækjandi ber ábyrgð á að öll gögn berist Fulbright stofnuninni á réttum tíma. Einungis þær umsóknir sem berast með öllum fylgigögnum áður en umsóknarfrestur rennur út verða teknar til greina.  TIL VIÐBÓTAR VIÐ RAFRÆNA UMSÓKN SKAL SKILA TIL FULBRIGHT STOFNUNARINNAR EINU ÚTPRENTUÐU EINTAKI AF UMSÓKN OG ÖLLUM FYLGIGÖGNUM.  

ATH: Til að sækja um styrk(i) á vegum samstarfsaðila Fulbright stofnunarinnar skal fylla út Fulbright umsókn og fylgja sömu leiðbeiningum. En taka skal fram í liðnum "PERSONAL INFORMATION" undir "OTHER SCHOLARSHIPS" á umsókninni hvaða styrk(i) er verið að sækja um.

 Almenn skilyrði sem umsækjendur verða að uppfylla

 • Umsækjandi verður að vera íslenskur ríkisborgari.
 • Umsækjandi má ekki vera handhafi græna kortsins eða með bandarískt ríkisfang.
 • Umsækjandi skal hafa lokið grunnháskólanámi B.A eða B.S (eða mun ljúka því um vorið) og hafa áætlanir um að hefja framhaldsnám, þ.e masters-eða doktorsnám, í Bandaríkjunum að hausti. Skólavist þarf ekki að liggja fyrir.
 • Allar námsgreinar eru styrkhæfar nema læknisfræði og annað nám sem felur í sér eftirlitslaus samskipti við sjúklinga.
 • Ekki er hægt að sækja um styrk eftir að nám er hafið.  

Val á styrkþegum

Fulbright stofnunin á Íslandi veitir árlega að jafnaði 5-6 íslenskum námsmönnum styrki til Bandaríkjafarar. Stjórn Fulbright stofnunarinnar á Íslandi tekur ákvarðanir um styrkveitingar til Íslendinga en hver og einn styrkþegi þarf síðan að vera samþykktur af yfirstjórn Fulbright í Bandaríkjunum. Í stjórn Fulbright stofnunarinnar sitja 4 Íslendingar og 4 Bandaríkjamenn auk tveggja varamanna. Við ákvarðanatöku á því hverjir hljóta styrki, tekur stjórnin mið af mörgum faglegum þáttum. Farið er vandlega yfir allar umsóknir. Á grundvelli umsóknar er hópi umsækjenda boðið í viðtöl. Úr þeim hópi eru styrkþegar valdir sem og varamenn.

Við val á styrkþegum er m.a horft til eftirfarandi þátta:

 • Náms- og starfsferill.
 • Félagsleg virkni og leiðtogafærni.
 • Námsmarkmið og framtíðaráform.
 • Gæði umsóknar í heild og innihald ritgerðar (personal statement).
 • Meðmæli.
 • Aðrir þættir sem skipta máli í tengslum við stefnumótun Fulbright hverju sinni.

Gert er ráð fyrir því að styrkþegarnir séu "góðir fulltrúar lands og þjóðar" sem munu, á meðan á námsdvöl stendur, kynna eigin menningu á jákvæðan hátt í Bandaríkjunum. Jafnframt er búist við því að þeir muni, að dvöl lokinni, flytja heim með sérþekkingu og skilning á menningu Bandaríkjanna, og miðla af reynslu sinni til samlanda sinna er ekki fá sömu tækifæri. Hugsjónin gengur út að aukin þekking og skilningur verði til þess að auka og bæta samstarf þjóða á öllum sviðum, og muni stuðla þannig að friði og hagsæld í heiminum.  

Tveggja ára reglan

Íslenskir námsmenn sem þiggja Fulbright styrk fara til Bandaríkjanna með J-1 vegabréfsáritun og eru bundnir af svokallaðri "tveggja ára reglu". Hún kveður á um að viðkomandi snúi aftur heim að námi lokni og geti hvorki sótt um dvalar- né atvinnuleyfi í Bandaríkjunum í a.m.k. tvö ár að loknu námi. Hægt er að sækja um undanþágu frá þessari reglu. Hafa skyldi í huga að það er mjög tímafrekt ferli og engin trygging er fyrir því að undanþágan verði veitt. Íslenskir námsmenn sem vilja sækja um undanþágu þurfa að gera það á grundvelli "Statement of no objection". Allar nánari upplýsingar um hvernig þetta er gert er að finna á heimasíðu bandaríska utanríkisráðuneytisins. Sótt er um á netinu á síðunni "J Visa Waivers".