Hafðu samband

Nafn
Netfang
Skilaboð
 

Fulbright stofnunin á Íslandi hefur umsjón með eftirfarandi styrkjum sem fjármagnaðir eru af bandarískum háskólum. Styrkþegar fá einhverja viðbótarfjármögnun frá Fulbright stofnuninni, hvort sem það er í formi ferðastyrks eða almenns styrks. Þeir sem hljóta þessa styrki eru Fulbright styrkþegar með öllum þeim skyldum og réttindum sem því fylgir.

Uppfylla þarf öll þau skilyrði sem gilda um Fulbright styrki. Ef uppfylla þarf viðbótarskilyrði kemur það fram í lýsingu á einstökum styrkjum hér fyrir neðan. Sótt er um þessa styrki með því að fylla út umsókn um Fulbright styrk og fylgja þar öllum leiðbeiningum, en taka skal fram í liðnum "Personal Information" undir "OTHER SCHOLARSHIPS" á umsókninni hvaða styrk(i) er verið að sækja um.

Umsækjendur verða í flestum tilfellum jafnframt að sækja um skólavist í viðkomandi háskóla samkvæmt leiðbeiningum hans, en í einhverjum tilfellum á það ekki við, heldur er nóg að sækja um Fulbright styrk. Skoðið hvern styrk fyrir sig til að fá réttar upplýsingar. 

 

Allar styrkhæfar námsgreinar

 Cobb Family Fellowship

Styrkurinn var stofnaður af Charles E. Cobb sem var sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi á árunum 1989-1992 og er ætlaður til framhaldsnáms við University of Miami í Flórída.

Fulbright stofnunin tilnefnir einn námsmann á hverju hausti til að hljóta styrkinn til að stunda master- eða doktorsnám við skólann. Styrkupphæðin undanfarin ár hefur verið 15.000 USD. Til viðbótar fær Cobb styrkþegi yfirleitt lækkun á skólagjöldum. Lækkunin hefur verið mismikil á milli ára og deilda, oftast á bilinu 30-70%.

Hér má finna upplýsingabækling um Cobb Family Fellowship styrkinn og frásagnir nokkurra fyrri styrkþega.

Tekið er við umsóknum í þeim námsgreinum sem skólinn býður upp á, en á heimasíðu skólans má skoða hvaða námsgreinar eru í boði. Umsækjendur um styrkinn þurfa að sækja um skólavist í viðeigandi deild. Athugið að skila verður umsókn til háskólans eigi síðar en 15. desember ef sótt er um Cobb styrkinn, þó að umsóknarfrestur viðkomandi deildar kunni að vera síðar. Frekari upplýsingar um framhaldsnám við UM má finna á vefsíðu skólans: http://grad.miami.edu/.

 

 Colorado State University (CSU)

Colorado State University veitir einum íslenskum námsmanni  á ári styrk til framhaldsnáms. Tekið er við umsóknum í þeim námsgreinum sem skólinn býður upp á, en á heimasíðu skólans má skoða hvaða námsgreinar eru í boði. Uppfylla þarf inntökuskilyrði sem skólinn setur. Styrkurinn felur í sér niðurfellingu skólagjalda um þriðjung, auk þess sem styrkþeginn á möguleika á að hljóta stöðu aðstoðarmanns við skólann og vinna sér þannig inn fyrir því sem eftir stendur af skólagjöldum og/eða uppihaldi. Endanleg styrkupphæð ræðst af námsárangri styrkþegans. Umsækjendur skulu skila inn umsókn um skólavist til CSU eigi síðar en 15. desember (þó að almennur umsóknarfrestur viðkomandi deildar kunni að vera síðar).  Renni umsóknarfrestur viðkomandi deildar út fyrir 15. desember, skal miða við hann. Frekari upplýsingar um framhaldsnám við CSU má finna á vefsíðu skólans: http://graduateschool.colostate.edu/ 

 

Styrkir til LL.M. náms 

Frank Boas styrkur - lögfræði

Námsstyrkur til LLM náms í alþjóðalögum við Harvard háskóla. Styrkurinn er samkeppnisstyrkur, en Fulbright stofnanir í níu löndum, þ.m.t Ísland, tilnefna hver sinn fulltrúa í samkeppnina um styrkinn. Upphæð styrksins er mismunandi þar sem honum er oftast skipt á milli nokkura umsækjenda. Umsækjendur skulu hafa lokið laganámi sem samsvarar embættisprófi (BA próf er ekki fullnægjandi). Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði. Almennar upplýsingar um styrkinn má finna á vefsíðu Harvard háskóla: http://www.harvardboasscholars.org/

ATH: Til að sækja um Boas styrk skal fylla út Fulbright umsókn og fylgja sömu leiðbeiningum. En taka skal fram í liðnum "Personal Information" undir "OTHER SCHOLARSHIPS" á umsókninni ef verið er að sækja um Boas styrk. Jafnframt þarf umsækjandi að sækja um skólavist í Harvard skv. leiðbeiningum lagadeildar Harvard háskóla. Athugið að nauðsynlegt er fyrir Boas umsækjendur að taka fram í Harvard umsókn að sótt sé um „financial aid“ og fylla út öll nauðsynleg gögn þar að lútandi. Fulbright stofnunin ákveður hverjir eru tilnefndir af Íslands hálfu til Boas styrksins, en Harvard tekur tilnefninguna einungis til greina ef umsækjandi hefur fyllt út „financial aid“ upplýsingar í umsókn um skólavist. Frekari upplýsingar um LL.M. nám við Harvard Law School má finna á vefsíðu skólans: http://hls.harvard.edu/

 

 

University of Maine School of Law (Maine Law)

Maine Law býður einum íslenskum námsmanni á ári upp á styrk til LL.M. náms. Styrkþeginn fær 10.000 USD afslátt á skólagjöldum. Umsækjendur skulu vera íslenskir ríkisborgarar og hafa lokið meistaragráðu eða sambærilegu námi í lögfræði utan Bandaríkjanna. Boðið er upp á fjölbreytt laganám við Maine Law og gefst nemendum m.a. tækifæri til að fræðast um bandaríska lagakerfið og nema alþjóðalög. Sækja skal um styrkinn með því að fylla út umsókn um Fulbright styrk og fylgja þar öllum leiðbeiningum en taka skal fram í liðnum "Personal Information" undir "OTHER SCHOLARSHIPS" á umsókninni að sótt sé um þennan styrk. Ekki er nauðsynlegt að sækja sérstaklega um skólavist við lagadeild háskólans. Frekari upplýsingar um LL.M. nám við University of Maine School of Law má finna á vefsíðu skólans: http://mainelaw.maine.edu/ 

 

 

Tengt efni